ESTC 2012_2013

2012-2013 ESTC leidinys

Jau galima parsisiųsti ir naujausią  Lietuvos energetinio saugumo metinės apžvalgos (2012-2013 m.) el. leidinį, parengtą Energetinio saugumo tyrimų centro. Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2012-2013. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. Atsisiųsti: LT; EN        

2

Leidiniai

ESTC jau antrus metus iš eilės leidžia Lietuvos energetinio saugumo metinių apžvalgų leidinius. Čia galite rasti elektroninius leidinių variantus    → Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2012-2013. Atsisiųsti: LT;  Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2011-2012. Atsisiųsti: LT; EN.  

Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas

Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu Сравнительная оценка энергетической безопасности Литвы и Беларуси на основе междисциплинарного подхода Pagrindinis šio projekto tikslas yra įvertinti ir palyginti šiandieninio Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo lygį socialiniame, ekonominiame, politiniame bei regioniniame kontekste, taikant tarpdalykinių tyrimų teorines ir metodologines prieigas. Projekto esmę sudarė lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos…

Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimo tyrimas (2011-2012)

LMT finansuojama Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. „Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu” MP-010/2011 (2011-2012) Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimo tyrimas – tai jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto ir partnerių iš Baltarusijos, Baltarusijos Nacionalinơs mokslǐakademijos Energetikos instituto bei Baltarusijos-Rusijos universiteto Mogiliove mokslinio bendradarbiavimo projektas, kuris finansuojamas…

2010-2011 m. NMP „Ateities energetika” projektas

2010-2011 m. Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika” projektas: „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas”. Sutartis Nr ATE -08/2010. Finansuoja LMT. Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas Viena iš svarbiausių pasaulyje neišspręstų problemų paskutiniu metu buvo ir dabar lieka energetinis saugumas. Šis uždavinys reikalauja didelio tarpdiscipliniškumo, įvairių…

2010 m. NMP „Ateities energetika“ projektas Nr. ATE -08/2010

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas Nr. ATE -08/2010 „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ (VDU, LEI, vadovas prof. habil. dr. Juozas Augutis) siekė dviejų pagrindinių tikslų: -  sukurti išsamią energetinio saugumo analizės metodiką, apimančią energetinės sistemos grėsmių ir trikdžių tyrimą, energetinės sistemos reakcijos į trikdžius modeliavimo metodus, energetinės…

Paveikslas 1. ESTC ekspertai konferencijoje „Energetinis solidarumas Europoje: Europos energetikos bendrijos link“

2013 metų ESTC veikla

Energetinio saugumo tyrimų centras 2013 m. plėtė ir intensyvino mokslinę – ekspertinę veiklą, bendradarbiavimą su užsienio partneriais, didino informacijos sklaidą visuomenei apie Lietuvos energetinį saugumą. 2013 m. sausį pirmą kartą buvo viešai pristatytas leidinys „Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2011-2012“ lietuvių ir anglų kalbomis. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys, skirtas politikos formuotojams, visuomenei, akademiniams partneriams…

DSC_2360

2011-2012 ESTC leidinys: įžanga

VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS   Nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės dienų vienas iš pagrindinių ir kasdienių klausimų yra Lietuvos energetinis saugumas ir energetinė nepriklausomybė. Jie buvo ir tebėra aktualūs tiek Lietuvos Prezidentams, Vyriausybių ir Seimų nariams, tiek kiekvienam Lietuvos gyventojui. Lietuva savo nepriklausomybės kelią pradėjo susidurdama su Rusijos paskelbta energetine blokada, vėliau – naftos tiekimo vamzdynu „Družba…