2010-2011 m. NMP „Ateities energetika” projektas

2010-2011 m. Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika” projektas: „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas”. Sutartis Nr ATE -08/2010. Finansuoja LMT.
Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas
Viena iš svarbiausių pasaulyje neišspręstų problemų paskutiniu metu buvo ir dabar lieka energetinis saugumas. Šis uždavinys reikalauja didelio tarpdiscipliniškumo, įvairių tyrimų sričių tokių kaip energetika, ekonomika, techninių sistemų patikimumas ir rizika, energetikos politika, sociologija ir pan. rezultatų sintezės. Šiuo metu energetinio saugumo analizė bei energetinio saugumo lygio vertinimo metodai pasaulyje labai sparčiai vystomi ir Lietuva yra viena iš šio proceso dalyvių. Lietuva energetinį saugumą, kaip pirmaeilį uždavinį yra įtraukusi į nacionalinę energetikos strategiją, kitus dokumentus, vykdo NMP „Ateities energetika“. Pagal šią programą jau buvo vykdomas projektas ATE-08/2010, kurio rezultate buvo sukurti pagrindiniai energetinio saugumo vertinimo metodikos principai, sudaryti grėsmių ir energetikos trikdžių vertinimo metodai. Teikiamas projektas yra vykdyto projekto tąsa. Tikslas – remiantis buvusio projekto rezultatais atlikti Lietuvos energetinio saugumo analizę, įvertinti saugumo lygį, palyginti jį su kitų šalių saugumo lygiais. Šiame projekte bus įvertintos įvairių tipų grėsmės bei jų tikėtinumas, bus sumodeliuoti šių grėsmių iššaukti trikdžiai ir jų vystymosi scenarijai energetinėje sistemoje. Energetinio saugumo analizės rezultatas bus tikimybinis galimų pasekmių skirstinys. Pasekmės aprašomos vartotojams nepateiktos energijos kiekiais ir galimu energijos kainų padidėjimu, atsižvelgiant į visas galimas grėsmes ir jų tikėtinumą. Darbe taip pat bus įvertintas integralinis Lietuvos energetinio saugumo lygis, atsižvelgiant į daugelį energetinio saugumo indikatorių. Gautas Lietuvos energetinio saugumo lygis bus palygintas su kitų šalių lygiais, o taip pat bus įvertinti įvairūs Lietuvos energetikos plėtros scenarijai ir nustatyta, kokią įtaką jie turės energetinio saugumo lygiui. Atlikus neapibrėžtumų ir jautrumo analizes bus pateiktos apibendrinančios išvados ir rekomendacijos, kurie energetikos projektai yra efektyviausi energetinio saugumo prasme.