2013 metų ESTC veikla

Energetinio saugumo tyrimų centras 2013 m. plėtė ir intensyvino mokslinę – ekspertinę veiklą, bendradarbiavimą su užsienio partneriais, didino informacijos sklaidą visuomenei apie Lietuvos energetinį saugumą. 2013 m. sausį pirmą kartą buvo viešai pristatytas leidinys „Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2011-2012“ lietuvių ir anglų kalbomis. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys, skirtas politikos formuotojams, visuomenei, akademiniams partneriams užsienyje ir užsienio svečiams.

Rugsėjo 20 d. Energetinio saugumo tyrimų centras kartu su partneriais Notre Europe – Jacques Delors Institute (Prancūzija), Atlanto sutarties Lietuvos bendrija ir Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija organizavo aukšto lygio konferenciją Lietuvos Respublikos Seime „Energetinis solidarumas Europoje: Europos energetikos bendrijos link“, kuri buvo įtraukta į oficialią Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai socialinių partnerių renginių programą. Konferencijoje dalyvavo Europos Parlamento narys, buvęs Europos Parlamento pirmininkas Jerzy Buzekas, energetikos ekspertai iš įvairių Europos tyrimų centrų ir Europos Sąjungos institucijų, Lietuvos Respublikos energetikos viceministrė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai.

jpg Paveikslas 1. ESTC ekspertai konferencijoje „Energetinis solidarumas Europoje: Europos energetikos bendrijos link“

2013 m. vasarį Vilniaus knygų mugėje ESTC ekspertai pristatė Lietuvos energetinio saugumo lygio vertinimo metodiką ir Lietuvos energetinio saugumo lygio vertinimą, diskutavo su visuomene apie energetinių projektų perspektyvas ir jų poveikį Lietuvos energetiniam saugumui.

ESTC mokslininkai ir jaunieji tyrėjai aktyviai skelbė mokslinius straipsnius (7 per 2013 metus) Lietuvos ir tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, tarp jų – ir įtrauktuose į ISI mokslo žurnalų sąrašus, dalyvavo tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose (8 per 2013 metus). Straipsniuose ir konferencijose buvo pristatyti techniniai ir socialiniai energetinio saugumo aspektai, plėtojamos kokybinių ir kiekybinių tyrimų sąsajos tiriant energetinį saugumą.

Energetinio saugumo tyrimų centro mokslininkai siekia plėsti bendradarbiavimą su kitų Baltijos jūros regiono valstybių mokslininkais, tiriančiais energetinio saugumo problematiką, ir atlikti taikomuosius energetinio saugumo lyginamuosius tyrimus Baltijos jūros regione. Šiuo pagrindu įkurta Baltijos energetinio saugumo tyrimų programos (angl. Baltic Energy Security Research Program) platforma. Prie šios platformos prisijungė trys Lietuvos institucijos (Lietuvos energetikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno technologijos universitetas), , Fizikinės energetikos institutas (Latvija), Tartu universitetas (Estija), Karališkasis technologijos institutas (Švedija) ir Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro Energetikos ir transporto institutas.