Apie ESTC

VDU IR LEI ENERGETINIO SAUGUMO TYRIMŲ CENTRAS

2009 m. įkurtas nepriklausomas Energetinio saugumo tyrimų centras (ESTC) yra jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) tyrimų centras. Energetinio saugumo tyrimų centras jungia VDU ir LEI padalinių mokslininkų grupės, kurių tiriamojo darbo tematika yra susijusi su energetinio saugumo tyrimais.

Vizija, misija ir uždaviniai

Centro vizija – tapti autoritetingu energetinio saugumo tyrimų centru Europoje.

Centro misija – išanalizavus pasaulinę patirtį, tobulinti energijos tiekimo saugumo vertinimo teorinius principus, moksliškai pagrįsti energetinio saugumo kriterijus, rengti ir tobulinti vertinimo metodikas; kompetentingai, išsamiai ir nepriklausomai atlikti energetinio saugumo analizes, skelbti rezultatus pasaulinėje mokslinėje spaudoje, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl energetinio saugumo didinimo, supažindinti Lietuvos visuomenę su atliktų tyrimų rezultatais.

Centro uždaviniai:

  • Periodiškai atlikti Lietuvos energetinio saugumo lygio matavimus, lyginti juos su kitų Europos Sąjungos šalių rezultatais, analizuoti ir vertinti priemones, kurios didina Lietuvos energetinio saugumo lygį.
  • Vertinti technologines, ekonomines, gamtines, sociopolitines ir geopolitines grėsmes energetikai, analizuoti šių grėsmių tikėtinumą ir galimas pasekmes energijos vartotojams. Skelbti gautus rezultatus mokslinėje spaudoje ir viešojoje erdvėje. Vertinti įvairius Lietuvos energetikos plėtros scenarijus ir atskirų projektų įtaką energetiniam saugumo lygiui. Teikti pasiūlymus, kaip būtų galima didinti ir užtikrinti energetinį saugumą bei sumažinti potencialias grėsmes.
  • Dalyvauti tarptautinėse ir valstybinėse energetikos strategijų kūrimo ir energetinio saugumo tyrimų programose ir projektuose. Skelbti mokslinių tyrimų rezultatus tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose ir konferencijose.
  • Ugdyti jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslo-tiriamojo darbo įgūdžius: sudaryti sąlygas jauniems mokslininkams, magistrantams ir doktorantams įgyti mokslinio tiriamojo darbo patirties energetikos politikos ir energetinio saugumo vertinimo srityje.

ESTC KOLEKTYVAS

ESTC kolektyvas

MOKSLINIS PERSONALAS