estc lt maz

VDU ir LEI energetinio saugumo tyrimų centras

2009 m. įkurtas nepriklausomas Energetinio saugumo tyrimų centras (ESTC) yra jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) tyrimų centrasEnergetinio saugumo tyrimų centras jungia VDU ir LEI padalinių mokslininkų grupės, kurių tiriamojo darbo tematika yra susijusi su energetinio saugumo tyrimais.   Vizija, misija ir uždaviniai Centro vizija – tapti autoritetingu energetinio saugumo tyrimų centru…

Paveikslas 1. ESTC ekspertai konferencijoje „Energetinis solidarumas Europoje: Europos energetikos bendrijos link“

2013 metų ESTC veikla

Energetinio saugumo tyrimų centras 2013 m. plėtė ir intensyvino mokslinę – ekspertinę veiklą, bendradarbiavimą su užsienio partneriais, didino informacijos sklaidą visuomenei apie Lietuvos energetinį saugumą. 2013 m. sausį pirmą kartą buvo viešai pristatytas leidinys „Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga 2011-2012“ lietuvių ir anglų kalbomis. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys, skirtas politikos formuotojams, visuomenei, akademiniams partneriams…

DSC_2360

2011-2012 ESTC leidinys: įžanga

VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS   Nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės dienų vienas iš pagrindinių ir kasdienių klausimų yra Lietuvos energetinis saugumas ir energetinė nepriklausomybė. Jie buvo ir tebėra aktualūs tiek Lietuvos Prezidentams, Vyriausybių ir Seimų nariams, tiek kiekvienam Lietuvos gyventojui. Lietuva savo nepriklausomybės kelią pradėjo susidurdama su Rusijos paskelbta energetine blokada, vėliau – naftos tiekimo vamzdynu „Družba…