Leidinio pristatymas

ESTC 2012_2013Vasario 21 d. (penktadienį) 10 val., Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos Energetikos Instituto Energetinio saugumo tyrimų centras (ESTC) kviečia į antrojo kasmetinio leidinio „Lietuvos energetinis saugumas. Metinė apžvalga 2012–2013“ pristatymą, Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilniuje).

ESTC vadovas akademikas prof. habil. dr. Juozas Augutis apžvelgs Lietuvos energetinio saugumo lygio dinamiką 2007–2012 metais, o taip pat energetinio saugumo lygio dinamiką trijuose energetinio saugumo blokuose: techniniame, ekonominiame ir sociopolitiniame. Bus pristatytos Lietuvos energetinio saugumo lygio kaitos projekcijos, atsižvelgiant į įgyvendinamus ir planuojamus energetikos projektus. Pirmą kartą bus pristatytas Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetinio saugumo lygio palyginimas, taikant ESTC mokslininkų sukurtą tyrimų metodiką.

Renginio metu bus pirmą kartą viešai pristatomi reprezentatyvios sociologinės apklausos duomenys, rodantis Lietuvos gyventojų paramą įvairiems energetikos projektams, Lietuvos energetikos politikos vertinimus, visuomenės akcentuojamas energetikos problemas.

ATSISIŲSTI LEIDINĮ: LT

 EN

Asmuo kontaktams:
El. paštas: d.genys@estc.vdu.lt
Telefonas:+370 601 43300