Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimo tyrimas (2011-2012)

LMT finansuojama Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. „Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu” MP-010/2011 (2011-2012)

Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimo tyrimas – tai jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto ir partnerių iš Baltarusijos, Baltarusijos Nacionalinơs mokslǐakademijos Energetikos instituto bei Baltarusijos-Rusijos universiteto Mogiliove mokslinio bendradarbiavimo projektas, kuris finansuojamas dviejų LMT programų – mokslininkų grupių projektų bei Lietuvos ir Baltarusijos tyrėjų mobilumo.

Pagrindinis projekto tikslas buvo įvertinti ir palyginti šiandieninio Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo lygį socialiniame, ekonominiame, politiniame bei regioniniame kontekste, taikant tarpdalykinių tyrimų teorines ir metodologines prieigas ir remiantis tyrimo rezultatais pateikti rekomendacijas politikos formuotojams bei energetinio saugumo vertinimo metodikos sudarytojams. Įgyvendinant šį projektą buvo tiriamas energetinio saugumo socialinio diskurso konstravimo procesas, įvertinant viešojo, mokslinio ir politinio diskursų ypatumus Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Nors Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo kaip nacionalinio saugumo sudėtinės dalies situacija šiuo metu yra gana panaši – abi šalys yra priklausomos nuo vienintelio energijos išteklių tiekėjo – Rusijos, tačiau šios priklausomybės geopolitinis, socialinis ir politinis kontekstai skiriasi. Nors abi šalys energetinį saugumą traktuoja kaip nacionalinio saugumo dalį, jų energetinio saugumo politikos formavimo ir realizavimo procesai negali nesiskirti.

Atliktas lyginamasis energetinio saugumo diskurso tyrimas parodė, jog Lietuvoje ir Baltarusijoje energetinis saugumas visų pirma suvokiamas kaip geopolitinis ir ekonominis reiškinys, o socialiniai, aplinkosauginiai ir kultūriniai energetikos politikos aspektai yra marginalizuojami. Politininiame diskurse akcentuojams Rusijos monopolistinis vaidmuo Lietuvos energetikos sistemoje, Lietuvos mokslinkai teigia menkai dalyvauja energetikos politikos formavime, o žiniasklaidos diskurse vyrauja politikų nuomonės ir branduolinės energetikos tematika.