Giedrius Česnakas

Giedrius Česnakas
Giedrius
Pareigos: Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Mokslo laipsnis: Socialinių mokslų (Politologija 6C) magistras
Pedagoginis vardas: -
Telefonas + 370 37 327933
El. paštas g.cesnakas@pmdf.vdu.lt
 
SVARBIAUSI AKADEMINĖS BIOGRAFIJOS FAKTAI
2007 m. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete įgijo politikos mokslų bakalauro laipsnį, bakalauro baigiamasis darbas „Rusijos Federacijos energetinė politika Centrinės Azijos regione“ įvertintas aukščiausiu balu.
2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete įgijo politikos mokslų magistro laipsnį, baigiamasis magistro darbas „Energetinio saugumo ir užsienio politikos daugiavektoriškumas Rytų Europos geopolitinėje erdvėje: Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos palyginamoji analizė“ buvo įvertintas aukščiausiu balu.
2009 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto doktorantūrą, rengiamos disertacijos tema „Vyriausybinės galios didėjimas naftos ir gamtinių dujų sektoriuje ir Rusijos Federacijos užsienio politika Baltarusijoje ir Ukrainoje“.
2010 m. apdovanotas kaip aktyviausias Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas.
2012 m. tapo VDU ir LEI Energetinio saugumo tyrimų centro jaunesniuoju mokslo darbuotoju.

 

MOKSLINIŲ TYRINĖJIMŲ SRITYS
Energetinis saugumas
Geopolitika
Tarptautinė politika
Lietuvos vidaus ir užsienio politika
Rusijos vidaus ir užsienio politika

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS
Energetinis saugumas Baltijos – Juodosios jūros regione: nesaugumo ištakos ir poveikis valstybėms (Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2011-2012. T. 10, 2012. ISSN 1648-8016 p. 149-188). EN. Energy Security in the Baltic – Black Sea region: energy insecurity sources and its impacts upon states
ENERGY RESOURCES IN FOREIGN POLICY: A THEORETICAL APPROACH (Baltic Journal of Law & Politics 3:1 (2010): 30-52 )
Energetinio saugumo sistemos konstravimas : lygmenys, elementai ir jų ryšių analizė
(Straipsnis leidinyje: Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, [T.] 6). EN. Construction of energy security system : analysis of levels,elements and their links
Vamzdynų geopolitika Centrinės Azijos regione tarp Rusijos ir Vakarų (Straipsnis leidinyje: Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, [T.] 4). EN. Pipeline geopolitics in Central Asia region between Russia and the West.

 

Gyvenimo aprašymas (CV)