Juozas Augutis

JUOZAS AUGUTIS 

ESTC Vadovas. Dr.Juozas Augutis

Pareigos: Direktorius
Mokslo laipsnis: Fizinių mokslų (matematika, 01P) daktaras
Mokslo laipsnis: Technologijos mokslų (06T) habilituotas daktaras
Pedagoginis vardas: Profesorius
Telefonas + 370 37 327933
El. paštas pro.mk@adm.vdu.lt

 

SVARBIAUSI AKADEMINĖS BIOGRAFIJOS FAKTAI

2005 m. už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004 m.)“ kartu su bendraautoriais gavo Lietuvos nacionalinę mokslo premiją.

2010 m.  gautas  „Zigmo Žemaičio“ medalis, kuriuo apdovanojami asmenys, nusipelnę Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai.

2012 m. suteiktas Pasaulio energetikos tarybos (PET) Lietuvos komiteto apdovanojimas – garbės ženklas už nuopelnus energijos srityje Lietuvoje.

2006 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 2011 m. tapo tikruoju Lietuvos mokslų akademijos nariu, yra Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Mokslo komiteto pirmininkas (nuo 2011 m.), Ignalinos atominės elektrinės saugos komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (2003-2007 m.), Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas (iki 2009 m.), ES 6-osios ir 7-osios bendrosios programos projektų ekspertas, Lietuvos energetikos instituto mokslo tarybos narys), Matematikos ir informatikos instituto tarybos narys (iki 2010 m.), Lietuvos matematikų draugijos bei Lietuvos statistikų sąjungos narys.

1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslų kandidato laipsnį bei docento pedagoginį vardą ir suteikė fizinių mokslų daktaro vardą bei docento pedagoginį vardą. 2002 m. suteiktas technologijos mokslų habilituoto daktaro vardas. 2002 m. VDU Senato išrinktas Informatikos fakulteto Matematikos ir statistikos katedros profesoriumi. Šiuo metu yra VDU Senato ir Universiteto tarybos narys.

1986 m. apgynė matematikos mokslų kandidato disertaciją. Iki 1991 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Šiaulių fakulteto Bendrųjų disciplinų katedros docentu. Nuo 1991 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos katedros docentu, o nuo 2002 m. – Matematikos ir statistikos katedros profesoriumi. 1993–2006 m. ėjo VDU studentų dekano ir Studentų reikalų tarnybos direktoriaus pareigas. Nuo 2006 m. rugpjūčio pab. eina VDU mokslo prorektoriaus pareigas, nuo 2009 m. vadovauja VDU ir LEI Energetinio saugumo tyrimų centrui.

MOKSLINIŲ TYRINĖJIMŲ SRITYS

Energetinis saugumas

Tikimybių teorija

Rizikos analizė

Sistemų patikimumas

 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Gyvenimo aprašymas (CV)