Projektai

Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas

Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu.
Сравнительная оценка энергетической безопасности Литвы и Беларуси на основе междисциплинарного подхода Pagrindinis šio projekto tikslas yra įvertinti ir palyginti šiandieninio Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo lygį socialiniame, ekonominiame, politiniame bei regioniniame kontekste, taikant tarpdalykinių tyrimų teorines ir metodologines prieigas. Projekto esmę sudarė lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos…

Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimo tyrimas (2011-2012)

LMT finansuojama Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. „Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimas tarpdalykiniu požiūriu” MP-010/2011 (2011-2012) Lyginamasis Lietuvos ir Baltarusijos energetinio saugumo vertinimo tyrimas – tai jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto ir partnerių iš Baltarusijos, Baltarusijos Nacionalinơs mokslǐakademijos Energetikos instituto bei Baltarusijos-Rusijos universiteto Mogiliove mokslinio bendradarbiavimo projektas, kuris finansuojamas…

2010-2011 m. NMP „Ateities energetika” projektas

2010-2011 m. Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika” projektas: „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas”. Sutartis Nr ATE -08/2010. Finansuoja LMT. Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas Viena iš svarbiausių pasaulyje neišspręstų problemų paskutiniu metu buvo ir dabar lieka energetinis saugumas. Šis uždavinys reikalauja didelio tarpdiscipliniškumo, įvairių…

2010 m. NMP „Ateities energetika“ projektas Nr. ATE -08/2010

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas Nr. ATE -08/2010 „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ (VDU, LEI, vadovas prof. habil. dr. Juozas Augutis) siekė dviejų pagrindinių tikslų: -  sukurti išsamią energetinio saugumo analizės metodiką, apimančią energetinės sistemos grėsmių ir trikdžių tyrimą, energetinės sistemos reakcijos į trikdžius modeliavimo metodus, energetinės…

This page is also available in: English